L920M, och LG20MA, Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 och gymnasielärare, Hösten 13
[webTimeEdit]