Aktuella meddelanden
 
Välkommen till kursen Matematik 2 för lärare!Lärare
Samordnare: Laura Fainsilber
Studierektor för lärarutbildningen i matematik,  laura@chalmers.se,  tel 031 772 3560.
Lärare för varje delkurs: se delkursernas websidor

Datorlaborationer
I kursen ingår obligatoriska Maple-labbar, kopplade till analysdelen.  Målet är att studenterna skall bekanta sig med en professionell matematisk mjukvara samtidigt som man förstärker kunskaperna i analys.  Maple andvänds senare bl.a.  i kurser i linjär algebra och i modellering, och eventuellt i examensarbete.
Inslaget leds av Kurt Persson och sker enligt schemat för analysdelen, på vissa onsdagar. Examination sker vid datorerna under laborationspassen.

Kurslitteratur
Se kurslitteraturlistan.