L9MA2G, Självständigt arbete (exjobb) 1 för lärare åk 7-9, Våren 19

Aktuella meddelanden

Examensarbetet i matematik innebär att du ska genomföra ett projektarbete i matematik med relevans för ditt framtida läraryrke. Ni genomför arbetet två och två. Arbetet ska huvudsakligen vara en litteraturstudie där ni fördjupar er inom matematik och matematikdidaktik. Till exempel kan ni välja ett matematiskt begrepp eller område som utgångspunkt och studera till exempel vilka svårigheter elever kan uppleva i relation till detta begrepp. Matematikhistoriska aspekter kan utgöra en del av studien.

Här hittar ni allmänna anvisningar om hur man skriver examensarbete inom L9MA2G.

När ni skriver ert arbete ska ni använda er av de gemensamma mallar för framsida och abstract. För publicering av godkänd uppsats i GUPEA ska ni fylla i ett digitalt publiceringsgodkännande

Lärare

Kursansvarig: Johanna Pejlare (pejlare "at" chalmers.se)

Handledare och examinator: Jan Stevens (stevens "at" chalmers.se) och Olle Häggström (olleh "at" chalmers.se)

Kurslitteratur

Bestämms individuellt och i samråd med handledare, beroende på ämnet.

En bra websida med mycket information om matematikhistoria hittar du här.

Här och här hittar du en förteckning över svenska och finlandsvenska doktors- och licentiatavhandlingar som berör lärande och utbildning i matematik.

Program


Dag
Lokal Innehåll
21/1 kl 10-12
MVL23
Kursintroduktion, val av ämnesområde. Handledare utses.
23/1 kl 14:15-16:15
Biomedicinska biblioteket, BEDA
Minikurs i informationssökning (Helen Sjöblom). Ta med förslag på lämpliga sökord.
1/2 kl 10-12
EE Edithuset, entré från Hörsalsvägen 11, trappa C till våning 6
Föreläsning (Emma Carlfjord, ASK): Akademiskt skrivande (Gemensamt tillfälle för ämneslärarstudenter i olika ämnen)
28/2 kl 10-12
MVF33
Workshop (Emma Carlfjord, ASK): Skrivuppgift inklusive kamratbedömning (Gemensamt tillfälle för ämneslärarstudenter i olika ämnen).
17/3 kl 17:00
GUL
Inlämning av det skriftliga arbetet via kursens aktivitet i GUL. Samtliga arbeten samt schema för granskningsseminariet läggs upp i GUL.
21/3 kl 10-11 MVH12 Granskningsseminarium
26/3 kl 23:59 GUL Inlämning av reviderat arbete via kursens aktivitet i GUL.Studieresurser


Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Examination

Examinationen består av två delar: Dels en bedömning av det skriftliga arbetet, dels presentation och försvar i samband med ett granskningsseminarium. Bedömningskriterierna hittar du här.


Kursutvärdering

Kursutvärdering görs via enkät i GUL efter avslutad kurs.