LAU150 HT 02

MÄNNISKAN I VÄRLDEN 1: 
MÄNNISKAN SOM INDIVID OCH SOM SAMHÄLLSMEDLEM (10 poäng)


OBS! Denna sida är dynamisk. Den kompletteras allt eftersom planeringen strider fram.

 

ALLMÄN INFORMATION:

Kursen MÄNNISKAN I VÄRLDEN 1: MÄNNISKAN SOM INDIVID OCH SOM SAMHÄLLSMEDLEM 10p ingår i lärarutbildningens Allmänt UtbildningsOmråde

Kursen börjar med en informationsföreläsning, onsdag 6 november kl.9-10.15 (grupp A, B) eller 10.45-12.00 (grupp C,D) i RunAn, Chalmers kårhus stora hörsal, bredvid spåvagnhällplats Chalmers (karta). Samma seminariegrupper gäller som i LAU100.
 

 • PROBLEMATISERING AV ÄMNESVAL (1p) pågick 6 november -- 12 november 2002.

 • De studerande får inblick i vissa för den valda inriktningen utmärkande drag ur ett historiskt, socialt och politiskt perspektiv. De får stifta bekantskap med olika ingående ämnen och studera dem ur samhälls-, skol- och utbildningsperspektiv.
  Denna moment tar plats vid de olika fakulteterna beroende på den valda inriktningen.
  Ansvarig: Lennart Junermark
   
 • MÄNSKLIG KOMMUNIKATION, VETENSKAP OCH BILDNING (2p) pågår 13 november -- 26 november.

 • Momentet belyser mänsklig kommunikation ur ett utvecklingsmässigt perspektiv och ger en idéhistorisk och vetenskapsteoretisk belysning av framväxten av vetenskap och bildning.
  Du hittar scheman till föreläsningarna och till seminarierna om du klickar på länken ovan.
  Ansvarig: Anki Dellnäs
   
 • KOMMUNIKATION OCH VETENSKAPLIGT ARBETSSÄTT UR ETT TVÄRVETENSKAPLIGT PERSPEKTIV (7p) pågår 27 november 2002 -- 17 januari 2003.

 • Matematik, språk och konst studeras dels för sig själva i bildningssyfte, utifrån studenternas individuella förkunskaper och tänkta inriktningar, dels i samverkan med varandra som kommunikationsmedel i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Studenterna formulerar i små grupper experimentella elevaktiviteter med anknytning till matematik, språk och konst som de genomför under VFU-delen av kursen. Grupp- och individuell redovisning av dessa experiment, både skriftligt och muntligt, utgör en del av examinationen.

  Ansvarig: Laura Fainsilber


 • KURSPLAN

 •  
 • OBLIGATORISK LITTERATUR    (tillgänglig fom v. 44 på "Boklådan" på Pedagogen på priserna nedan.  (OBS: bara kontantbetalning))

 • Ahlsén Elisabeth, Allwood Jens (red): Språk i Fokus, Studentlitteratur 1995   (169kr)
  Backlund Britt (red.): Talandets lust och vånda, Studentlitteratur, 2000   (128kr)
  Coetzee J.M.: I väntan på barbarerna, Brombergs pocket, 2002
  Dahl Kristin: Matte med mening, Alfabeta bokförlag AB, 1995    (114kr)
  Kavafis Konstantin: Antika motiv i modern grekisk poesi, dikter av Konstantin Kavafi, Paul Åströms förlag, Partille 1984 (förlägaren kommer att sälja boken vid föreläsningen vid kursens början)
  Liedman Sven-Erik: Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper, Albert Bonniers Förlag, 2001 (pocket, 2002)  (35kr, läses 13 - 26 nov)
  Lindström Fredrik: Världens dåligaste språk - tankar om språket och människan idag, Bonniers, 2000    (35kr)_
  Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden (2001) Liber förlag     (143kr)

  Stencilerat kursmaterial tillkommer enligt lärarens anvisning. :   Ett kompendium säljs fom. 6 nov  på Chalmers DC-central.  (Elektroteknikhuset) , ~70kr.
   

 • Studievägledare: Catherine Gillo
 • Kursens mer allmän websida (kursansvariga och schema) hittar du här.
 • Dokumentläsare för denna sida:

  Acrobat Reader läser PDF-dokument. Både Postscript och PDF kan med fördel läsas med Ghostview/GSView.

  Laura Fainsilber tel. 772 3560; laura@math.chalmers.se