LAU150 HT 02

STORFÖRELÄSNINGAR:

Laura Fainsilber samt andra lärare i kursen : Introduktion
ons 27 nov,  9.00-10.15  (A, B) & 10.30-11.45 (C, D)

Bengt Olsson  (Musikhögskolan) : Konst och kommunikation.  Konstens roll i skolan och samhället.
ons 27 nov, 13.00-14.45  (A, B) &  15.15-17.00  (C,D)

Juliusz Brzezinski  (Matematik) :   Matematik och kommunikation.  Matematikens roll i skolan och samhället.
mån  2 dec, 8.00-9.45 (C,D) & 10.00-11.45  (A, B)
De flesta har ett personligt förhållande till matematik - det
finns personer som tycker om ämnet och det finns (möjligen många
fler) som betraktar ämnet som ganska besvärligt. Föreläsningen
utgår ifrån olika attityder till matematik och svarar på ett antal
frågor som har med ämnet att göra: Hur och varför kommunicerar man
med matematik? Vad är egentligen matematik? Vilken roll spelar den i vår
omvärld? Varför relativt många uppfattar matematik som börda? Vad
är skolmatematik och vilken roll spelar den i skolan?

Jens Allwood  (Lingvistik) :  Språk och kommunikation.  Språkets roll i skolan och samhället.
ons  4 dec, 10.00-11.45 (A, B) & 13.00-14.45 (C,D)

Bengt Olsson och Jens AllwoodDialogföreläsning: Konst och Språk
ons 11 dec, 10.00-11.45 (A, D)& 13.00-14.45 (B,C)                     OBS, tid för B, C!

Torbjörn Lundh (Matematik) och Bengt Olsson: Dialogföreläsning: Matematik och Konst
mån 16 dec, 13.00-14.45 (C,D)& 15.15-17.00 (A, B)

 Jens Allwood och Juliusz Brzezinski: Dialogföreläsning:  Språk och Matematik
ons 18 dec, 13.00-14.45  (A, B) & 15.15-17.00 (C,D)
 

Alla dessa föreläsningar äger rum på Chalmersområde i RunAn, den stora föreläsningssalen i Kårhuset.
 Laura Fainsilber tel. 772 3560; laura@math.chalmers.se