LAU150 HT 02

 
 

PERSONLIG KOMMUNIKATION

Vi arbetar med följande grundträningsmoment i personlig kommunikation -- för empatisk förståelse i rollspel -- en utveckling av skådespelarnas metod för människan och yrkesutövaren.

Yttre ögat Att inte censurera sig, att inte se sig själv utifrån, att inte vara sin egen fiende

att sluta kontrollera sig, låta ögonblicket härska och lita på sinnenas och känslans intelligens. De fem sinnena gör dig till en "sändare" som zoomar in sin "mottagare". Att föda liv -- kommunicera.

Mål och medel att svara på frågor, att "lägga bollen hos", att nå andra delar av sin hjärna son ger lust i uttryck och beteende.

Undertext att visa vem man är i olika lager av menande, det man "också menar" förutom sin text. Förstås med aktiva verb.

Status viktigt att känna igen och diskutera låg, normal och hög psykologisk status, hos sig själv och andra.

Kurslitteratur (frivillig): Känslans intelligen av Daniel Goleman
Wahlström&Widstrands förlag (finns nu i pocket).

Gunilla Gårdfeldt