OBLIGATORISK LITTERATUR    som används till detta moment:

Ahlsén Elisabeth, Allwood Jens (red): Språk i Fokus, Studentlitteratur 1995   (169kr)
                           (Fakta och Fiktion, från början)
Backlund Britt (red.): Talandets lust och vånda, Studentlitteratur, 2000   (128kr)
                          (Fakta och Fiktion, från början)
Coetzee J.M.: I väntan på barbarerna, Brombergs pocket, 2002
Dahl Kristin: Matte med mening, Alfabeta bokförlag AB, 1995    (114kr)
                           (Matematik, hela kursen)
Kavafis Konstantin: Antika motiv i modern grekisk poesi, dikter av Konstantin Kavafi, Paul Åströms förlag, Partille 1984 (förlägaren kommer att sälja boken vid föreläsningen vid kursens början)
Lindström Fredrik: Världens dåligaste språk - tankar om språket och människan idag, Bonniers, 2000    (35kr)
Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden (2001) Liber förlag     (143kr)

Stencilerat kursmaterial tillkommer enligt lärarens anvisning. :
Ett kompendium säljs fom. 6 nov  på Chalmers DC-central.  (Elektroteknikhuset) , ~70kr.
Kompendiet innehåller korta texter:
Karta över Chalmersområdet-
Kursplan LAU 150-
Skola för bildning: SOU 1992: 94-
Den sköna geometrin : System i galenskapen --galenskap i systemet-
Kinesisk historia, Alf Henriksson & Hwang Tsu Yü-
Decamerone, Giovanni Boccaccio-
Heptameron, Drottning Margareta av Navarra-
Persiska antologin, Inledning om Eric Hermelin-
Zenhistorier-
Den mänskliga och omänskliga Naturen, Ingela M B Wiman-
I rörelse, Karin Boye,
Alexandra Leaving, Leonard Cohen-
Whakatu, Keri Hulme-
Mörk hårig sjuk sköterska, Larry Hård-
Några perspektiv på mänskligt kommunikation, Jens Alwood-
Musiken som kommunikationsform, Philip Tagg.