LAU150 HT 02

 
 

Beskrivning av innehållet i Göran Omneus seminarier i teater

Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med  konstarten teater

Vi undersöker hur teatern och det verbala språket samverkar i kommunikativt syfte

Vi prövar och utforskar också hur teaterns uttrycksformer och matematikens arbetsformer kan samverka, för att utveckla såväl teatern som matematiken