Aktuella meddelanden

Kursen börjar med en introduktion måndagen den 4 november kl 9.00 som slutar senast kl 11.00.
Lokalen är MVL22 på Matematiska vetenskaper på chalmersområdet (Johanneberg).

Lärare
Kursansvarig: Jan Alve Svensson
Kurslärare: Thomas Lingefjärd
Besökande lärare: Thomas Lingefjärd och Jan Alve Svensson.
Program

Introduktionsmötet Tid: 9.00-11.00, 4 november
Plats: MVL22 på Matematiska vetenskaper

Praxisseminarium 1: Kunskap och förståelse
Tid: 13.00-15.00, torsdagen den 14 november.
Plats: MVL22 på Matematiska vetenskaper.
Rapport laddas upp i diskussionsforumet Praxisseminarium i kursens aktivitet i GU senast kl 12.00 den 13 november.
Uppgifter inför praxisseminarium 1.

Praxisseminarium 2: Värderingsförmåga och förhållningssätt
Tid: 9.00-11.00, måndagen den 2 december.
Plats: MVL22 på Matematiska vetenskaper.
Rapport laddas upp i diskussionsforumet Praxisseminarium i kursens aktivitet i GU senast kl 12.00 den 29 november.
Uppgifter inför praxisseminarium 2

Besök av VFU-kurslärare
Tid och plats bestäms i samförstånd med student och LLU:are.

Under tiden 4 november (eftermiddag) till och med den 4 december förutsätts att du närvarar 100 % på din skola (med undantag för praxisseminarierna).

Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Examination
En förutsättning för betyget G på kursen är att man har 100 %-ig närvaro på sin skola under VFU:n. Utöver detta examineras kursen genom VFU-kursuppgifter, VFU-kursbesök och två praxisseminarier med obligatorisk närvaro.
Blanketter

Instruktion till samtliga blanketter.

Blanketter som studenten eller LLU:are fyller i:

Blanketter som lärare fyller i:
Kursutvärdering