LG20M, Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare, Hösten 13