Aktuella meddelanden

Detta är del 1 av kursen. Del 2 är redan avklarad.
Kursen börjar med en introduktion måndagen den 3 november kl 15.15 som slutar senast kl 17.00.
Klassen kommer delas upp i två grupper (BA) och (TL), i samband med praxisseminarierna. De som har Bengt Andersson som besökande lärare ingår i (BA), de som har Tomas Lingefjärd i (TL). De som får besök av Jan Alve Svnensson fördkelas på (BA) och (TL).

Lärare
Kursansvarig: Jan Alve Svensson
Kurslärare: Bengt Andersson, Thomas Lingefjärd
Besökande lärare: Bengt Andersson, Thomas Lingefjärd och Jan Alve Svensson.
Program

Introduktionsmötet Tid: Måndag 3 november kl 15.15 – 17.00
Plats: MVF21 i Fysikhuset på Chalmersområdet.

Uppgifter inför praxisseminarium 1.

Praxisseminarium 1 (TL): Kunskap och förståelse
Tid: Onsdag 19 november kl 8.00 – 10.00.
Plats: MVL11 (Matematiska vetenskaper)
Rapport laddas upp i diskussionsforumet Praxisseminarium i kursens aktivitet i GUL senast den 17 november kl 12.00.

Praxisseminarium 1 (BA): Kunskap och förståelse
Tid: Onsdag 19 november kl 10.30 – 12.30.
Plats: MVL11 (Matematiska vetenskaper)
Rapport laddas upp i diskussionsforumet Praxisseminarium i kursens aktivitet i GUL senast den 17 november kl 12.00.

Uppgifter inför praxisseminarium 2

Praxisseminarium 2 (BA): Värderingsförmåga och förhållningssätt
Tid: Tisdag 2 december kl 9.00 – 11.00.
Plats: MVL11 (Matematiska vetenskaper).
Rapport laddas upp i diskussionsforumet Praxisseminarium i kursens aktivitet i GU senast 30 november kl 12.00.

Praxisseminarium 2 (TL): Värderingsförmåga och förhållningssätt
Tid: Tisdag 2 december kl 13.00 – 15.00.
Plats: MVL11 (Matematiska vetenskaper).
Rapport laddas upp i diskussionsforumet Praxisseminarium i kursens aktivitet i GU senast 30 november kl 12.00

Besök av VFU-kurslärare
Tid och plats bestäms i samförstånd med student och LLU:are.

Under tiden 3 november till och med den 3 december förutsätts att du närvarar 100 % på din skola (med undantag för introduktionsmötet och praxisseminarier).

Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen: 7-9-lärare, gymnaielärare (identiska dokument så när som på koder).
Examination
En förutsättning för betyget G på delkursen är att man har 100 %-ig närvaro på sin skola under VFU:n. Utöver detta examineras kursen genom VFU-kursuppgifter, VFU-kursbesök och två praxisseminarier med obligatorisk närvaro. För beyget G på hela kursen krävs betyget G på båda delarna. För betyget VG på hela kursen krävs VG på del 1 och G på del 2.
Blanketter

Blanketter som studenten eller LLU:are fyller i:

Blankett som kurslärare fyller i:

Kursutvärdering