L920MA/LG20MA, Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare 7-9 och gymnasielärare, Hösten 14