Aktuella meddelanden
Instruktioner till hur rapporten i kursuppgiften ska utformas finns under rubriken Kursuppgift i menyn till vänster.
VFU-perioden (och kursen) pågår 16 03 28 – 16 05 01
Skicka ditt schema i skolan till din besökande VFU-kurslärare snarast. Vem är din VFU-kurslärare? Kolla kursens sida i GUL.
Första aktiviteten i kursen är en introduktion onsdagen den 30 mars kl 15.30 – 17.00. Lokalen är MVF 21 i Fysikhuset på Chalmers Johanneberg.

OBS! Du ska själv registrera dig på kursen via Studentportalen. För att kunna registrera dig på webben behöver du ha ett aktivt studentkonto. Saknar du ett aktivt konto går du till www.gu.se - Student - Webbtjänster för studenter - Aktivera ditt studentkonto. För egenregistrering på kursen loggar du in via www.gu.se - Student - Logga in på studentportalen - Logga in. Välj Ladoktjänster till vänster i menyn - sedan "Till Ladoktjänsterna". Nu är du inne i LPW-tjänsten och hittar "Registrering" till vänster i menyn.

Lärare
Kursansvarig: Jan Alve Svensson (janalve "at" chalmers.se)
Kurslärare: Thomas Lingefjärd (thomas.lingefjard "at" gu.se)
Kurslärare: Peter Nyström (peter.nystrom "at" gu.se)

Program


Tidpunkt Plats
Aktivitet
28/3
 
VFU-perioden börjar.
Vecka 13.

Eget arbete med VFU-uppgift kring diagnos.
30/3 kl 15:30 – 17:00
MVF21, Chalmers Johanneberg.
Introduktionsmöte.
4/4
Din VFU-skola
Första dagen på din VFU-skola.
Bestäms individuellt.
Din klass.
VFU-besök.
20/4 kl. 13.00 – 15.00
MVL15, Matematiks låghus, Chalmers Johanneberg
Praxisseminarium. Muntlig redovisning av kursuppgiften
22/4 kl 23.59
GUL
Rapport kring kursuppgift. Läggs upp i GUL.
1/5
Din VFU-skola.
VFU-perioden avslutas.
3/5
GUL
Inlämning av blanketten VFU-bedömning – studentens självvärdering. Läggs upp i din loggbok i GUL.Kursplan och litteratur
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Blanketter

Kursuppgift
Du har säkert under tidigare VFU eller under studier lagt märke till att elever haft svårt för ett visst begrepp eller för ett visst centralt innehåll.Välj ut något av dessa begrepp eller något av dessa centrala innehåll som du vet att du kommer att undervisa om under denna VFU kursen. Rapporten (max tre sidor, 12 pt, enkelt radavstånd) ska innehålla
Examination
Examinationen för kursen vilar på:
Länk till kursens aktivitet i GUL.
 
Länk till LUN:s VFU-information.

Kursutvärdering
På kursens aktivitet i GUL (inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter rapport skrivs på speciell blankett.