LG31MA, Verksamhetsförlagd utbildning 3 för gymnasielärare i matematik, Våren 18

Aktuella meddelanden

Välkomna till VFU3!

Kursens börjar på torsdag 22 mars och avslutas på torsdag 26 april.

Du skall själv registrera dig på kursen via Studentportalen -- Ladok på webb

Lärare

VFU-kursansvarig: Laura Fainsilber

VFU-kurslärare:   Djamshid Farahani, Ulrica Dahlberg, Laura

Program

 

Dag
tid lokal Innehåll
Torsdag 22/3
skolan schema din VFU-skola
VFU3 börjar

kl.15.15-16.15 Pedagogen, B3316
Kursintroduktion. Tag med schema med förslag till minst 3 besökstider v.15, 16.
v.14

arbete med programmeringslektioner
Torsdag 5/4
kl.13.00-15.00 Pedagogen, B3315 Praxisseminarium 1, undervisa matematik med programmering
v.15, v.16 bestäms individuellt din klass besök av Djamshid, Ulrica eller Laura
Tisdag 24/4 kl.17. GUL Inlämning av text inför praxissem. 2
Torsdag 26/4
kl.15.00-17.00 Pedagogen, B1134 Praxisseminarium 2, kursslut

S

 

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.


Examination

Examination för kursen vilar på:

R

 Länk till lärarutbidlningens VFU-information för ämneslärarprogrammet.

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät (kräver inloggning i GUL) som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.

G