LG40M, VFU 4 för gymnasielärare, Våren 17
[webTimeEdit]