Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen Matematik 5 för gymnasielärare
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.
Kursen innehåller två delkurser: Algebra och Talteori samläser med MMGL31 (lärarutbidlning LP01)
Flervariabelanalys samläser med MMGF20 (Fysikprogrammet)
och obligatoriska Maple-labbar (se nedan)

Länk till kursplan och delkursernas information: websida

Lärare
Kursansvarig: Laura Fainsilber, Studierektor för lärarutbildningen i matematik epost: laura "at" chalmers.se tel.031 772 3560 
Kurslitteratur
Se kurslitteraturlistan (långt ner i kurser för ämneslärarprogrammet)Datorlaborationer och övningar med Maple

I kursen ingår obligatoriska datorlaborationer med mjukvaran Maple.  Dessa sker på vissa onsdagar och leds av Kurt Persson, tel 031 16 26 24. De bearbetar både flervariabelanalys och talteori och ger underlag till framtida arbete med modellering och examensarbete. Examination av momentet sker på plats vid labbarna. 


Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.