Aktuella meddelanden
1/9: Notera att alla datorlabbarna på måndagarna är flyttade till 13:15 utom 26/9 då den är kl 15:15.
1/9: En kort introduktion till Mathematica hittar ni här.
Kursen startar 29 augusti klockan 10:00 i sal MVH12.
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Lärare
Kursansvarig och övningsledare: Philip Gerlee (gerlee*chalmers.se, rum L2067)
Kurslitteratur
Det finns ingen kursbok utan allt material presenteras på föreläsningarna. För den som vill läsa mer om vetenskapliga modeller rekommenderas
-Gerlee och Lundh. Vetenskapliga modeller: svarta lådor, röda atomer och vita lögner (Studentlitteratur 2012)

För fördjupning i matematisk modellering rekommenderas
- Giordano et.al. A first course in mathematical modeling (4th edition, 2008)
- Meerschaert. Mathematical modeling (3rd edition, 2007)
- Polya. How to solve it, pdf

Program
Kursen består av sex stycken veckomoduler som behandlar olika typer av matematiska modeller. Varje modul inleds på måndag med en introduktionsföreläsning där veckans ämne presenteras och diskuteras. Övningsuppgifter som skall lösas under veckan delas ut. Till stöd för detta ges tre handledningstillfällen (mån, ons, tors). Nästföljande onsdag ges en uppföljningsföreläsning där lösningarna diskuteras och fördjupning sker.

Föreläsningar
Dag Innehåll
Material
29/8
Kursintroduktion, vetenskapliga modeller, ekvationer och kurvanpassning, kort om Mathematica anteckningar, slides, math
31/8
Modelltaxonomi, Olika modelleringsstrategier,
anteckningar, slides
5/9
Optimering
anteckningar, math
7/9
Uppföljning 'Modeller, funktioner och ekvationer'

12/9
Dynamiska modeller
anteckningar, math
14/9
Uppföljning 'Optimering'

19/9
Stokastiska modeller
anteckningar, slides
21/9
Uppföljning 'Dynamiska modeller'

26/9
Spelteori
anteckningar
28/9
Uppföljning 'Sannolikhetsmodeller'

3/10
Rumsliga modeller
anteckningar, slides, math
5/10
Uppföljning 'Spelteori'
slides
10/10
Uppföljning 'Rumsliga modeller'

12/10
Repetition slides
17/10
Föreläsning med Dag Wedelin
slidesÖvningsuppgifter
Övningsuppgifterna är en central del av kursen. Syftet med dessa är att utveckla både era modelleringsfärdigheter och problemlösningsförmåga.
Övningarna görs i grupper om två studenter.
Innan ni börjar lösa uppgifterna läs dessa detaljerade instruktioner.
Inlämning sker genom att maila lösningarna som en word-fil eller pdf till gerlee*chalmers.se. 
Modul 1: Modeller, funktioner och ekvationer
Modul 2: Optimering
Modul 3: Dynamiska modeller
Modul 4: Sannolikhetsmodeller
Modul 5: Spelteori
Modul 6: Rumsliga modeller
Vissa övningsuppgifter skall lösas numeriskt och valfritt program kan användas. Vi rekommenderar dock Mathematica.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Examination
Examination sker löpande under kursens gång genom inlämning av lösta övningsuppgifter. Läs mer här om rättning och betygssättning. Kursen avslutas med en obligatorisk uppsats i vilken studenterna reflekterar över matematisk modellering och problemlösning. Instruktioner för uppsatsen finns här.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL (inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.