LGMA65, Modellering, Hösten 17

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.


(Senast först)

20/10: Slides från gästföreläsningen är nu uppladdade.
10/10: Onsdagens föreläsning (11/10) är flyttad till Måndag 16/10 kl. 10:00-11:45 sal MVH12.
6/9: Deadline för uppsatsen är 31 oktober 23:59.
13/9: Vi har fått förlängd handledning med 45 min per vecka som har fördelats på onsdag och torsdag handledning (20-25 min per gång). Se uppdaterat schema!
1/9: Observera att deadline för inlämning flyttad från fredag till lördag kl. 23:59.
14/8: Första föreläsningen äger rum i sal MVH12 på måndag 28 augusti kl. 10:00.

Lärare

Kursansvarig och övningsledare: Adam Malik (maadam*chalmers.se, rum L2038)

Kurslitteratur

Senaste versionen av Slides finns här.

Det finns ingen kursbok. Allt material presenteras på föreläsningarna. Rekommenderad bredvidläsning är: "Gerlee och Lundh. Vetenskapliga modeller: svarta lådor, röda atomer och vita lögner (Studentlitteratur 2012)".

För fördjupning i matematisk modellering rekommenderas

- Giardano et al. A first course in mathematical modeling (4th edition, 2008)
- Meerschaert. Mathematical modeling (3rd edition, 2007)
- Polya, How to solve it.

En introduktion till Mathematica finner ni här.

Program

Kursen består av sex stycken veckomoduler som behandlar olika typer av matematiska modeller. Varje modul inleds på måndag med en introduktionsföreläsning där veckans ämne presenteras och diskuteras. Övningsuppgifter som skall lösas under veckan delas ut. Till stöd för detta ges tre handledningstillfällen (mån, ons, tors). Nästföljande onsdag ges en uppföljningsföreläsning där lösningarna diskuteras och fördjupning sker.

Föreläsningar (preliminär)

Datum
Innehåll Material
28/8
Kursintroduktion, vetenskapliga modeller, ekvationer och kurvanpassning, Mathematica
 Anteckningar
30/8
Modelltaxonomi, Modelleringsstrategier
 Anteckningar
4/9
Optimering
 Anteckningar
6/9
Uppföljning 1: Modeller, funktioner och ekvationer
 
11/9
Dynamiska modeller
Mathematica, Anteckningar
13/9 Uppföljning 2: Optimering
18/9 Stokastiska modeller  Anteckningar
20/9 Uppföljning 3: Dynamiska modeller
25/9 Spelteori  Anteckningar
27/9 Uppföljning 4: Stokastiska modeller
2/10 Rumsliga modeller  Anteckningar, Mathematica
4/10 Uppföljning 5: Spelteori
9/10 Repetition/Avslutande föreläsning Slides
16/10 Uppföljning 6: Rumsliga modeller
18/10
Föreläsning med Dag Wedelin Slides


Övningsuppgifter

Deadline för övningsuppgifter: lördagar kl. 23:59. Allt material skickas i elektroniskt format med e-post.

Följande information ska finnas med på första sidan i varje rapport:
*
Modul nummer
* Grupp, namn, personnr, E-post adress och program
* "Vi intygar härmed att vi båda har aktivt deltagit i att lösa varje uppgift. Alla lösningar är i sin helhet vårt eget arbete, utan att ha tagit del av andra lösningar"
* Uppskattad tid spenderad på modulen + vilka av handledningstillfällena ni närvarat vid

All programkod ska skickas in tillsammans med lösningar. Använd gärna diagram och grafer i rapporten för att underlätta läsning.

Modul 1: Funktioner och ekvationer
Modul 2: Optimering
Modul 3: Dynamiska modeller
Modul 4: Stokastiska modeller
Modul 5: Spelteori
Modul 6: Rumsliga modeller

Studieresurser

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Examination

Examination sker löpande under kursens gång genom inlämning av löste övningsuppgifter. Läs mer här om rättning och betygssättning. Kursen avslutas med en obligatorisk uppsats i vilken studenterna reflekterar över matematisk modellering och problemlösning. Instruktioner för uppsatsen finns här.

Vid komplettering krävs följande:

1. En fullständig lösning av de uppgifter som kräver komplettering.
2. Reflektion över hur er ursprungliga lösning relaterar till den nya. Beskriv det problem ni hade, och hur ni nu löser problemet.
3. Ge exempel på hjälp/tips ni skulle ge er själva om ni kunde resa tillbaka i tiden då ni satt fast med problemet, på ett sådant sätt att ni inte ger en så stor del av lösningen att utmaningen med problemet försvinner.

Komplettering skall skickas in senast första lördagen efter feedback kl. 23.59.


Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät (kräver inloggning i GUL) som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.

Studentrepresentanter:
Lea-Marie Sittler
Daniel Green

Sammanfattning av anteckningar från mittutvärderingen.