INFÖR TENTAN LMA 100, del 3, DEN 13 JANUARI 2002


OBS! Sidan är preliminärt.


Som förberedelse till skrivningen är det mycket viktigt att du löser uppgifterna i "Explorativa övningar" motsvarande varje avsnitt.

Följande satser med bevis, exempel och begrepp är särskilt viktiga:

Euklidisk geometri: satser att kunna bevisa: yttervinkelsatsen (8) med följdsats, Pythagoras sats (13), 15, 18, 19, 21. Kunna använda sats 2, 3, sats 6 och 7 med följdsatser, kongruens- och likformighetsfallen, bisektrissatsen (14), sats 16 med följdsats.

Allmänt skall man naturligtvis kunna definiera och använda de begrepp som förekömmer i kursen!Jan Stevens
20021218