LMA100
VT05

Geometri och linjär algebra

  Aktuella meddelanden

På den här sidan kommer succesivt information om vad som händer i kursen som t.ex. övningar till gruppverksamheten och vilka avsnitt som gås igenom vid de olika tillfällena att läggas ut så titta på den då och då.

 

  Kurslitteratur

 • Bo Stenström, Euklidisk geometri, Kompendium (säljs på DC-centralen)

 • Anders Vretblad, Algebra och geometri , Gleerups

  samt stenciler som delas ut och publiceras på denna sida under kursens gång

  ÖVNING EUKLIDISK GEOMETRI

  Speciella punkter i en triangel


  ÖVNING VEKTORER
   

 •  

    Lektionsinnehåll

  De första fem tillfällen (4, 11 och 13 april, 9 och 11 maj) ägnas åt Euklidisk geometri. Det rekommenderas att ha en passare med sig.
  Programmet:
  4 april: övning A - E
  11 april: övning F - K
  13 april: övning L - N
  9 maj: övning O - S
  11 maj: reserv och repetition

    Examination
   
  Aritmetik och algebra del 2 och Geometri och linjär algebra examineras gemensamt. Mer information finns här. På tentan är hjälpmedel (miniräknare!) ej tillåtna. Passare och linjal räknas inte som sådana, men som skrivutensilier.

  Det finns två inlämningsuppgifter om geometri, som ger upp till 4 av 32 examinationspoäng.


 • Inlämningsuppgift 1, lämnas senast onsdagen den 13 april, kl 12.

 • Inlämningsuppgift 2, lämnas senast onsdagen den 11 maj.

  Teorikrav på tentan. Att kunna bevisa: satsen om vinkelsumman i en triangel (föjldsats till sats 8), Pythagoras sats (sats 13), bisektrissatsen (sats 14,) periferivinkelsatsen (sats 16), att medianerna, mittpunktsnormalerna, höjderna, bisektriserna i en triangel skär varandra i en punkt (satserna 1.1, 1.3, 1.5 och 1.8).

 •   Länkar
   

  Euklides biografi.
  En engelsk översättning av Euklides Element. Pytagoras sats är Proposition 47 i bok I.
  En animation av Euklides bevis finns här.
  En gammal svensk skolbok: De sex första böckerna af Euclidis Elementa jämte planimetri och stereometri, utgifne av P.R. Brakenhielm, Örebro 1844.


  Jan Stevens <stevens@math.chalmers.se>
  Tel 7725345, Rum 1234
  Last modified: Mar 01 2005