LMA100
VT06

Matematik, del 2, 6p

  Innehåll

  Aktuella meddelanden Till innehåll
 

 

  Kursens två delar Till innehåll
 
Kursen består av två delar med egna webbsidor:

          Aritmetik och algebra, del 2          och           Geometri
 

  Examination Till innehåll
 
Aritmetik och algebra del 2 och Geometri examineras gemensamt, dels genom inlämningsuppgifter under kursens gång, dels genom en avslutande skriftlig tentamen.

Totalt kan inlämninguppgifter ge 8 examinationspoäng. Denna poäng är giltig under ett år, dvs tills dess kursen ges nästa gång.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen bestående av åtta uppgifter, om vardera maximalt tre poäng, som kan ge ytterligare 24 examinationspoäng. Skrivningstiden är fem timmar. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna, inte ens räknedosa.

För betyget G på delkursen Aritmetik och algebra del 2 och Geometri krävs totalt 16 examinationspoäng. För betyget VG krävs totalt 24 examinationspoäng.

Tag med giltig legitimation och bevis på betald kåravgift vid tentamen!

Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt.

 

   Gamla tentor Till innehåll

 Last modified 2006-03-08 by Stefan Lemurell,