LMA100
VT06

Geometri

  Aktuella meddelanden

På den här sidan kommer succesivt information om vad som händer i kursen som t.ex. övningar till gruppverksamheten och vilka avsnitt som gås igenom vid de olika tillfällena att läggas ut så titta på den då och då.

 

  Kurslitteratur

Kompendium Euklidisk geometri samt stenciler som delas ut och publiceras på denna sida under kursens gång

EUKLIDISK GEOMETRI
ÖVNING EUKLIDISK GEOMETRIÖVNING VEKTORER
 

 

  Lektionsinnehåll

De första fem övningstillfällen (17, 23 och 24 mars, 11 och 15 maj) ägnas åt Euklidisk geometri. Det rekommenderas att ha en passare med sig.
Programmet:
17 mars: övning A - D
23 mars: övning E - H
24 mars: övning I - L
11 maj: övning M - P
15 maj: övning Q - S, reserv och repetition

Programmet för övning vektorer:
16 maj: övning A, B
22 maj: övning C
23 maj: övning D, E
29 maj: övning E, F
30 maj: övning F, G, reserv och repetition

  Examination
 
Aritmetik och algebra del 2 och Geometri examineras gemensamt. Mer information finns här. På tentan är hjälpmedel (miniräknare!) ej tillåtna. Passare och linjal räknas inte som sådana, men som skrivutensilier.

Det finns två inlämningsuppgifter om euklidisk geometri, som ger upp till 4 av 32 examinationspoäng.


 • Inlämningsuppgift 1, lämnas senast torsdagen den 11 maj.

 • Inlämningsuppgift 2, lämnas senast måndagen den 22 maj.

  Teorikrav på tentan. Att kunna bevisa: satsen om vinkelsumman i en triangel (sats 10), bisektrissatsen (sats 16), Pythagoras sats (sats 17), periferivinkelsatsen (sats 22), att medianerna, mittpunktsnormalerna, höjderna, bisektriserna i en triangel skär varandra i en punkt (satserna 23, 24, 25 och 27).

 •   Länkar
   

  Euklides biografi.
  En engelsk översättning av Euklides Element. Pytagoras sats är Proposition 47 i bok I.
  En animation av Euklides bevis finns här.
  En gammal svensk skolbok: De sex första böckerna af Euclidis Elementa jämte planimetri och stereometri, utgifne av P.R. Brakenhielm, Örebro 1844.


  Jan Stevens <stevens@math.chalmers.se>
  Tel 7725345, Rum H5028
  Last modified: Mar 08 2006