LMA100
VT07

Geometri

  Aktuella meddelanden

Salsbyte: på måndagen den 28/5 är föreläsningen flyttat till Euler.

 

  Kurslitteratur

 • Stevens, Inledning till euklidisk geometri, Kompendium (säljs på DC-centralen)

 • Stenciler som delas ut och publiceras på denna sida under kursens gång


  ÖVNING EUKLIDISK GEOMETRI  ÖVNING VEKTORER
   

 •  

    Lektionsinnehåll

  De första fem övningstillfällen (24 april, 3, 7, 8 och 14 maj) ägnas åt Euklidisk geometri. Det rekommenderas att ha en passare med sig.
  Programmet:
  24 april: övning A - D
  3 maj: övning E - H
  7 maj: övning I - M
  8 maj: övning N - Q
  14 maj: övning R - T, reserv och repetition

  Programmet för övning vektorer:
  15 maj: övning A, B
  21 maj: övning C
  22 maj: övning D, E
  28 maj: övning E, F
  29 maj: övning F, G, reserv och repetition

    Examination
   
  Aritmetik och algebra del 2 och Geometri examineras gemensamt. Mer information finns här. På tentan är hjälpmedel (miniräknare!) ej tillåtna. Passare och linjal räknas inte som sådana, men som skrivutensilier.

  Det finns två inlämningsuppgifter om euklidisk geometri, som ger upp till 4 av 32 examinationspoäng.


 • Inlämningsuppgift 1, lämnas senast måndagen den 7 maj.

 • Inlämningsuppgift 2, lämnas senast måndagen den 14 maj.

  Teorikrav på tentan. Att kunna bevisa: satsen om vinkelsumman i en triangel (sats 10), bisektrissatsen (sats 16), Pythagoras sats (sats 17), periferivinkelsatsen (sats 22), att medianerna, mittpunktsnormalerna, höjderna, bisektriserna i en triangel skär varandra i en punkt (satserna 23, 24, 25 och 27).

 •   Länkar
   

  Euklides biografi.
  En engelsk översättning av Euklides Element. Pytagoras sats är Proposition 47 i bok I.
  En animation av Euklides bevis finns här.
  En gammal svensk skolbok: De sex första böckerna af Euclidis Elementa jämte planimetri och stereometri, utgifne av P.R. Brakenhielm, Örebro 1844.


  Jan Stevens <stevens at math.chalmers.se>
  Tel 7725345, Rum H5028
  Senast ändrad: 3 april 2007