Aktuella meddelanden
 
Lärare
 
Jan Stevens (Föreläsare och kursansvarig),
Tel 772 5345, Rum H5028, email: stevens at math.chalmers.se
Kurslitteratur

Program för lektionerna

De första fem övningstillfällen (25, 29 april, 8, 9 och 13 maj) ägnas åt euklidisk geometri. Det rekommenderas att ha en passare med sig.

 25 april  övning A - D
 29 april  övning E - H
 8 maj  övning I - M
 9 maj  övning N - Q
 13 maj  övning R - T

Programmet för vektorövningarna:

 16 maj  övning A, B
 20 maj  övning C
 23 maj  övning D, E
 27 maj  övning E, F
 30 maj  övning F, G

Program för föreläsningarna

Dag
  Avsnitt
  Innehåll
 24 april  1 - 3  inledning, axiom
 25 april  4, 5  kongruens
 29 april  6, 7  parallellität
 8 maj  8, 9  likformighet
 9 maj  10  Pythagoras sats
 13 maj  13  speciella punkter

Dag
 Innehåll
 16 maj  vektorer
 20 maj  skalärprodukt
 23 maj  vektorprodukt
 27 maj  linjer och plan
 30 maj  avstånd
Datorlaborationer och övningar med Maple

Se båda delarnas gemensamma sida.
Kurskrav

Teorikrav på tentan. Att kunna bevisa: satsen om vinkelsumman i en triangel (sats 10), bisektrissatsen (sats 16), Pythagoras sats (sats 17), periferivinkelsatsen (sats 22), att medianerna, mittpunktsnormalerna, höjderna, bisektriserna i en triangel skär varandra i en punkt (satserna 23, 24, 25 och 27).
Examination

Aritmetik och algebra del 2 och Geometri examineras gemensamt. Mer information finns här.
På tentan är hjälpmedel (miniräknare!) ej tillåtna. Passare och linjal räknas inte som sådana, men som skrivutensilier.
Inlämningsuppgifter

Det finns två inlämningsuppgifter om euklidisk geometri, som ger upp till 4 av 32 examinationspoäng.

Länkar