Göteborgs universitet
Matematik/TW HT07

LMA210 Linjär algebra, 4.5 hp

Program

Läsanvisningar

Tentamen

är skriftlig och innehåller 8 uppgifter om tillsammans 25 poäng. För G krävs 11p, för VG 18.
Inga hjälpmedel.
Lördagen den 6 oktober, troligen kl 8.30-13.30 i V-huset.

Här är gamla tentor från LMA200:
7 oktober 2005
16 januari 2006
14 augusti 2006
6 oktober 2006
20 januari 2007

Vidare är följande bokuppgifter tänkbara tentamensuppgifter:
1. 93
3. 11&12 13 17
2. 32 34 36 37 42 47 51 61
4. 7 21 12a 19b
5. 1 4 5 10 30 31
6. 3 4 28 32
7. 13 16a 22ab 29