LMA210, Matematik för lärare 2, Hösten 07 [TimeEdit]