GÖTEBORGS UNIVERSITET
Matematiska vetenskaper

VFU  LMA210  HT 2007

Denna sker i v49–51 och v2.

IPD, se detta, och Matematisk statistik, se detta – märk dock att datum för statistikredovisningen skall vara fredagen den 18 januari 2008, svarar för VFUn för universitetets del.

Närvaroblankett