GÖTEBORGS UNIVERSITET
Matematiska vetenskaper

VFUrapport  LMA210  ht 2007

Student:

Lokal lärarutbildare:

Skola:

Årskurs(er):

 

Den lokala lärarutbildaren går tillsammans med studenten igenom följande rapport och undertecknar den när studenten fullgjort sin VFU.
Studenten lämnar blanketten till kursledaren tillsammans med sin redogörelse för VFUn.

 

Närvaro: Markera dagar (tid under dagen om så önskas)
Vecka
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
49
         
50
         
51
         
2
         

 
Studentens kommentarer om denna VFUperiod (använd baksidan om så behövs):
- Vad har fungerat bra för mig:

 

  - Att tänka på till nästa VFUperiod:

 

  Den lokala lärarutbildarens kommentarer (använd baksidan om så behövs):

 

  Underskrift, datum:

Student:

Lokal lärarutbildare: