Aktuella meddelanden

Omtentamen 27 augusti med lösningar.

Omtentamen 12 januari med lösningar.

Tentamen 15 oktober med lösningar.
Lärare
Hasse Carlsson
Schema
Schemat är oregelbundet. För det mesta ser det ut så här.

  Måndag Torsdag
8-12 Lektioner, MVF 26 Lektioner, MVF 26
13-15 Föreläsning, Euler Föreläsning, Euler


För detaljer se det officiella schemat.

Kurslitteratur
Arne Persson, Lars-Christer Böiers:
Analys i en variabel, tredje upplagan
Studentlitteratur, Lund
samt övningsbok till denna
Det har kommit en ny upplaga i år men det går bra att använda
den gamla (andra) upplagan, skillnaderna är små.
Dessutom ingår en liten stencil om supremum och infimum.
Preliminärt program för föreläsningarna

Dag
Avsnitt
Innehåll
On 1 sep Kap. 1.1-7 Kursöversikt, Elementära funktioner
To 2 sep Kap 1.8-11 Mer elementära funktioner
Må 6 sep Kap. 2.1-2 Gränsvärden, Kontinuitet
To 9 sep Kap 2.3-4 Standardgränsvärden, Talet e
Må 13 sep Kap 3.1-3d Derivator, definition och räkneregler
Må 20 sep Kap 3.4-5 Derivator av elementära funktioner
Medelvärdessatsen med tillämpningar
To 23 sep Kap 4.1-2, 2.5.1 Kurvkonstruktion
Må 27 sep Kap 4.3-5, 2.5.2 Användning av derivator,
Numerisk ekvationslösning
To 30 sep Kap 5.1, 6.1-3 Primitiva funktioner, Integraler
To 7 okt Kap 5.1, 6.4 Beräkning av integraler, Generaliserade integraler
Fr 8 okt Kap 6.5, 7.1, 7,3 Generaliserade integraler (forts.)
Area och volymberäkningar
Må 11 okt  Repetition, Gamla tentor
On 13 okt   Repetition, Gamla tentor
Fr 15 okt   Tentamen


Rekomenderade övningsuppgifter

Vecka
  Uppgifter
Vecka 35
2 sep
D.   Kap 1: 15c,61c, ?
SV.  Kap 1: 5, 7, 25b, 26 51bc, 52, 61bd
Vecka 36 6-9 sep D.   Kap 1: 64b, 68, 87f, 128, 75, ?
SV.  Kap 1: 64ae, 65, 76, 77, 78, 79a, 84, 85, 87ace, 88, 89abc, 90ab, 91, 92, 93, 94, 106abd, 118, 120, 122 (bara arcsin), 123 (bara arctan), 125, 144, 150
Vecka 37 13 sep D.   Kap 2: 3bc, 8i, ?
SV.  Kap 2: 3, 4, 8, 9a
Vecka 38 20-23 sep D.   Kap 2: 11b, 16b, 17a, Kap 3: 10d, 13a ?
SV.  Kap 2: 11, 12, 16, 17, 36dfg, 43a-c,f, 20, 21 Kap 3: 3, 4, 7b, 9, 10
Vecka 39 27-30 sep D.   Kap 3: 19, 21, Kap 4: 3, Kap 2: 26, Kap 4: 15c, 22?
SV.  Kap 3: 11, 12, 13, 14ad, 32, 37, 38 Kap 4: 4, 5, 6ac, 9, 13, 12c, 33, 38, 15, 19, 31, 36
Vecka 40 7-8 okt D.   Kap 5: 3f, 8d, Kap 6: 3, 5, 10, 26a, ?
SV.  Kap 5: 1a-f, 2be, 3behk, 4d, 6, 8abeh, 9adeh,10cefg, 11cg,
        Kap 6: 1bcd, 2, 6, 8, 9, 12bd, 25b, 26ab, 32, 45
Vecka 41 11-15 okt D.   Kap 7: 51, 17, Gamla tentor
SV.  Kap 7: 2, 3, 5, 14, 17, 20, 21, Gamla tentor
Tentamen

Datorlaborationer
Ansvarig är Kurt Persson. Se schemat.
Kurskrav
enligt tredje upplagan
enligt andra upplagan
Examination
 
Analyskursen examineras dels genom två duggor under kursens gång, dels genom en avslutande skriftlig tentamen.

Duggorna kommer att innehålla uppgifter som alla som följt undervisningen och skött sitt hemarbete skall kunna klara. Skrivningstiden är 9.00-10.00 i den lokal som bokats för lektion aktuell dag. (MVF26)

Totalt kan dessa duggor ge 8 examinationspoäng. Denna poäng är giltig under ett år, dvs tills dess kursen ges nästa gång.

Schema för duggorna
datum tid plats
To 15 sep 9.00 - 10.00 MVF 26
Mån 27 sep 9.00 - 10.00 MVF 26
Exempel på duggor:
Dugga 1 Dugga 2

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen bestående av åtta uppgifter, om vardera maximalt tre poäng, som kan ge ytterligare 24 examinationspoäng. Skrivningstiden är fyra timmar. Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna, inte ens räknedosa.

För betyget G på kursen krävs totalt 16 examinationspoäng. För betyget VG krävs totalt 24 examinationspoäng.

Tentamina

Tentamen äger rum Fredagen den 15 oktober 2010 kl 8:30-12:30 .
Det finns möjlighet till omtentamen i januari och augusti 2010.
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna inte ens räknedosa.

Anmälan till tentamen sker via studentportalen. (Nytt för i år.)
Tag med giltig legitimation

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Gamla Tentor
Förra årets tentor:
Tentamen 19/10/09 med lösningar
Omtentan 15/1/10 med lösningar
Omtentan 28/08/10


Förrförra årets tentor:
Tentamen 14/10/08 med lösningar
Omtentan 10/01/09 med lösningar
Omtentan 14/04/09 med lösningar

Fler gamla tentor:
11 november 2005 , 14 januari 2006, 22 april 2006 , 25 augusti 2006, 20 oktober 2006, 13 januari 2007, 28 augusti 2007