Göteborgs universitet
Matematik/TW HT11

LMA210, Linjär algebra

Några tips till de rekommenderade övningarna i boken
     Andersson, Grennberg m.fl.: Linjär algebra med geometri, andra upplagan, Studentlitteratur.
I tidigare tryckningar av denna upplaga är numreringen av övningarna i kapitel 2 felaktig genom att uppgiftsnumret 2.46 placerats in längst ned på s. 174 utan att det är en ny uppgift, så alla nummer efter detta är förskjutna ett steg jämfört med facit. Dessa uppgifter får dubbla nummer nedan med de tidigare, felaktiga, numren inom parentes.
ÖvningExempel i textenDefinition SatsÄmne
91 92441.7 s. 52Snitt mellan plan
37-138-103.1 s. 188Linjära ekvationssystem
22Modellering
212 13 1737 382.8 s. 133Matrismultiplikation
2021 39Modellering
3142 43Spegling, projektion
32 36522.4 s. 153A = (Ae1  Ae2)
3753Rotation
4348 55Spegling
46 (47)47 53Projektion, rotation
48 (49)53Rotation, invers
53 (54)43 53 61Rotation, expansion/kontraktion.
Komplexa tal
60 (61)62 Migration
41-32 3s. 2341-5 s. 236
1'-6' s. 238-40 
Räkneregler
75' s. 239Volym, linjärt beroende
21124.6 s. 255Areaskala
23 25134.7 s. 258Multiplikationssatsen
11 12 15 196 7 9 10 114.1 s. 2444.1-4(5) s. 245-9
1-8 s. 248-9 
Determinantberäkning
532215.7 s. 292Cramers regel
145.1 s. 271Antal lösningar: 0, 1 el. ∞
1085.2 s. 275Egenvektor, homogent ekvationssystem
22 23 25 3012 13 14 16 17 18  5.4-7 s. 285-289  5.5-6Linjärt (o)beroende, bas, koordinater
31Ex. 5.20 s. 290(12) s. 291ON-bas, koordinater
61 2 7a 43 4 6Sats 6.2a6.1, 2b s. 310, 311  Invers matris
26 27 28 33 43  10 11 126.2 s. 3146.3-4 s. 315, 318ON-matris, A-1 = At
7117.1 s. 328Egenvektorer geometriskt
5 714aEgenvärden algebraiskt
138 117.1 s. 337Egenvektorer algebraiskt
16a12 177.3 s. 346Ortogonala egenvektorer
22ab12 Anm 7.1Egenvektorer alg. och geom.
2918Migration då t → ∞