LMA210, Statistik för lärare, Hösten 2011 [TimeEdit]