MAF610
VT07

Distributionsteori

  Aktuella meddelanden

Schema 5-7 juni

Tisdag 5 juni 13.15 i MV L15
Torsdag 7 juni 13.15 i MV L15

 

  Inlämningsuppgifter
Första omgången: Övning 2.4, 2.6 & 2.8
Deadline: Skärtorsdag

Andra omgången:
1. H: 3.1.20 e)
2. Är fp(1/x^2) homogen av grad -2? Har den derivatan -2fp(1/x^3)? Är fp(1/x^3) homogen (av grad -3)?
3. H: 3.3.11
Deadline: Torsdag 26 april

Tredje omgången:   1. H: 2.5 a),    2. H: 2.6 c),    3. H:  4.2.4,    4. Komp.  8.6
Deadline: Tisdag 16 maj

Fjärde omgången:  
Uppgifterna finns här.
Deadline: Torsdag 7 juni

 

  Schema
From Vecka 13 (27 mars) gäller

Tisdagar 10.15-12 i MV L15 (eller MV L11)
Onsdagar 13.15 i MV F32
Torsdagar 13.15-15 i MV F33  

  Kurslitteratur
Föreläsningsanteckningar i distributionsteori
Korrigerad 12 juni.  

 

 

  Examination
 
Examinationen kommer att till stor del ske genom inlämningsuppgifter under kursens gång.

 Hasse Carlsson