GU-logo
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Matematik och Datavetenskap
KURSPLAN

 

MAF610 Distributionsteori, 5 poäng

(Theory of Distributions)


1. Beslut om inrättande av kursen

Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen för matematik och datavetenskap 1991-03-27 att gälla som kursplan för fristående kurs.

2. Kursens mål

Kursen har som syfte att ge kunskaper om distributioner för tillämpningar bl a på differentialekvationer.

3. Kursens innehåll

Testfunktioner, distributioner och deras enklare egenskaper, faltning, tempererade distributioner och Fouriertransformer med tillämpningar på differentialoperatorer.

4. Undervisningens utformning och omfattning

Undervisningen utgörs av föreläsningar eller av föreläsningar och lektioner. Den lärarledda undervisningen omfattar ca 50 timmar och den totala arbetsinsatsen ca 200 timmar.

5. Examination

Prov anordnas vid slutet av kursen. Studerande som ej godkänts vid ordinarie prov erbjuds ytterligare provtillfällen. På godkänt prov ges betygsgraderna Godkänd eller Väl godkänd.

6. Förkunskaper

Utöver allmän behörighet krävs kunskaper svarande mot kursen MAF440, Integrationsteori (5 poäng).

7. Övriga anvisningar

Kursen är en av de inledande kurserna inom forskarutbildningen i matematik.

8. Kurslitteratur

Se Matematiska institutionens litteraturlista

Last modified: Mon Dec 15 12:59:05 MET 1997