MAI520 Beräkningsgeometri (5 poäng)

Kursen ingår i Industrimatematikprogrammet, men kan även läsas av andra intresserade. Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom 3D-grafik, vetenskaplig visualisering och C/C++. Den skall också tjäna som en grund för efterföljande kurser inom programmet.