INFÖR TENTAN MAL 420/600 DEN 28 OKTOBER 2000


På tentan frågar en uppgift efter ett bevis för en av de följande satser:

9.2
Sats 4

9.3
Sats 8: integralkriteriet

9.8
Sats 23: Taylorutvecklingen (med resttermen i integralform)

Allmänt skall man naturligtvis kunna definiera och använda de begrepp som förekömmer i kursen!

Formel för Fourierkoefficienter skall finnas på baksidan, men inte Taylorutvecklingen av elementära funktioner.


Jan Stevens