Ordlista Analys, fortsättningskurs

arc length båglängd
big-oh of u(x) sort ordo u(x)
buoy boj
buoyant force upptryck
centre of mass tyngdpunkt
centroid tyngdpunkt
decreasing avtagande
density täthet
differentiable deriverbar, differentierbar
improper oegentlig
improper integral generaliserad integral
increasing växande
limit gränsvärde
ratio test d'Alemberts (kvot)kriterium
root test Cauchys (rot)kriterium


Jan Stevens <stevens@math.chalmers.se>
Last modified: Thu Sep 28 12:27:46 MET DST 2000