Algebra och talteori

- en delkurs i MAL600 och LMA310

NYHETER

  • Den muntliga tentamen sker i MD6. (12/6)
  • OBS! Har INTE hunnit rättat färdigt inlämningsuppgift 3 till idag torsdag. Ni får istället dessa på måndag i stället i samband med den muntliga tentamen. (10/3)
  • Gruppindelning för den muntliga temntamen finns utlagd under Examination.
  • Presetationen sker i VA som ligger ganska nära VK där vi brukar vara, dvs i Väg och vatten huset på Sven Hultins gata 6. (2/3)
  • Har bytt ordning på nyheterna. Nu är senaste nyheten överst.  (2/3)
  • Tredje inlämningsuppgifter utlagd. Under Examination hittar ni gruppindelning, tider och vilken uppgift man skall presentera. Jag hade ambitionen att göra 9 uppgifter så varje grupp fick presentera vars en unik uppgift, men har inte nått ditt, utan två av uppgifterna presenteras av två olika grupper. Lycka till. Hör av er om ni kör fast.  (25/2)
  • Tryckfel i uppgift 7 på andra uppsättningen inlämningsuppgifter. Konstanten skall vara 7303 inte 7304. Möjligtvis blir det dekrypterade ordet  i (b) rappakalja.  (14/2)
  • Andra inlämningsuppgifter utlagd. (11/2)
  • Första inlämningsuppgiften utlagd. (28/1)
  • Kursboken "A friendly Introduktion to Number Theory" av Joseph H. Silverman kommer inom kort att finnas till försäljning på Akademibokhandlen och på Cremona. (11/1)