MAM340 Projektkurs i optimering, (5 poäng)

Kursens syfte är att ge studenterna en inblick i några av de viktigaste principerna för effektiv problemlösning av praktiska, storskaliga optimeringsproblem, från modellering till metodkonstruktion. Kursens huvudsakliga verksamhet ägnas åt projektarbeten, vari studenterna utnyttjar dessa principer för att effektivt lösa något relevant optimeringsproblem.