MAN030 Flervariabelanalys (10 poäng)

Kursen behandlar serier, funktionsföljder, funktionsserier, mängdtopologi i Rn, funktioner av flera variabler, gränsvärde, kontinuitet, partiell derivata, differentierbarhet, Taylors formel, extremundersökningar, inversa och implicita funktionssatsen, multipelintegraler, kurv- och ytintegraler, system av ordinära differentialekvationer samt tillämpningar. Kursen ingår i utbildningsprogrammen matematik/datavetenskap/statistik och fysik.