MAN 040 Linjär Algebra, 10p, del 2, HT 99
Tidsschema för den avslutande projektexaminationen.

Reservation för ändringar på grund av tryckfel!
Examinationen äger rum i Matematiskt Centrum i lokaler som framgår av schemat.

Lektionsgrupperna 1,2,3,4

Varje arbetsgrupp presenterar sin uppgift i lektionsgruppen. Varje arbetsgrupp har högst en halv timme på sig.
Presentationen sker enligt följande schema.
Lektionsgrupp
Dag
Tid
Lokal
Examinator
1 on 15/12 10.00-11.45 MD 8 Lennart Frennemo
3 on 15/12 13.15-15.00 MD 8 Lennart Frennemo
2 on 15/12 15.15-17.00 MD 8 Lennart Frennemo
4 on 15/12 10.00-11.45 MD 6 Jörgen Löfström

Lektionsgrupp 5

Genomgång av en uppgift per arbetsgrupp från problemseminarierna sker i lektionsgruppen
onsdagen den 15/12 kl 13.00-15.00 i MD 6 (examinator: Jörgen Löfström)

Genomgång av uppgiften "Vart tog den goa värmen vägen?" sker arbetsgruppsvis på vanligt sätt enligt följande schema:
Arbetsgrupp
Dag
Tid
Lokal
Examinator
5.A ti 14/12 13.00-13.45 grupprum G2, 1339 Jörgen Löfström
5.B ti 14/12 14.00-14.45 grupprum G2, 1339 Jörgen Löfström
5.C ti 14/12 15.00-15.45 grupprum G2, 1339 Jörgen Löfström
5.D ti 14/12 16.00-16.45 grupprum G2, 1339 Jörgen Löfström