MAN 040 Linjär Algebra, 10p, del 2, VT 99
Föreläsningsschema

Föreläsningarna äger rum angivna dagar 10.00-11.45 ( OBS ! den 20/4 blir det 8-00 ).

Nedan används följande förkortningar:
L=Lays bok
H=Hermiteska matriser, kompendium

Vecka

Dag

Avsnitt

Nyckelord

12

ti 23/3


to 25/3

L4.1-3


L4.4-6

Abstrakta linjära rum, bas. Coordinatsystem. Dimension. Rank.

13

ti 30/3


to 1/4

L4.8,L5.1-3


L5.4-6

Differensekvationer. Egenvärden. Egenvektorer. Linjära transformationer. Komplexa egenvärden. Diskreta dynamiska system.

16

ti 20/4

to 22/4

L6.1-3

L6.4-6

Inre produkt. Längd. Ortogonala mängder. Projektioner. Gram-Schmidts ortogonaliseringsmetod. Minsta kvadratmetoden.

17

ti 25/4


to 27/4

L5.7, L6.7-8

L7.1-2

Differentialekvationer. Hilberts rum och tillämpningar. Diagonalisering av symm. Matriser. Kvadratiska former.

18

ti 04/5


to 06/5

L7.3-4

H

Optimala problem med bivillkor. Spektral utveckling. Ekvationssystem med komplexa tal. Lijära rum över de komplexa talen.

19

ti 09/5

H

Hermiteska och unitära matriser. Spektralsatsen för de komplexa Hilberts rum.

20

to 18/5

ti 20/5

Problemdemo. Problemdemo.

 

21

ti 25/5

Problemdemo.

 


Last modified: Mon Mars 22 08:41:41 MET DST 1999