MAN 040 Linjär Algebra, 10p, del 2, VT 99
Tentamensinformation

Tentamensskrivningarna på del 2 består av en teoridel omfattande 6-7 poäng och en problemdel. Totalt kan man maximalt uppnå 25 poäng på en skrivning. För godkänt krävs 12 poäng och för väl godkänt cirka 18 poäng.

För väl godkänt på hela kursen krävs väl godkänt på minst en delkurs och att en viktad summa av poängen på de båda delproven överstiger 40. Viktningen sker så att delprov 1 viktas med faktorn 1.00, medan delprov 2 viktas med faktorn 1.20.

Teoridelens uppgifter består av frågor om definitioner och satser samt bevis av minst en av följande satser ur Lays bok:

Chapter 4: Theorem 5, 7, 9, 10, 12
Chapter 6: Theorem 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9 
Chapter 7: Theorem 1, 4

Följande tentamensskrivningar bör ge en ungefärlig bild av skrivningarnas uppläggning. Observera att skrivningarna inte innehåller några typtal. Variationen i uppgifterna på tentamensskrivningarna är mycket stor.

Tenta  980110
Tenta  980606
Tenta  980824

Förhoppningsvis kommer lösningar till alla tre skrivningarna presenteras på föreläsningarna.

Tentan på första omprovet i april har varit försvunnen i mina filer men just återfunnits. Här är den:
Tenta  980408
Denna kommer att delas ut med lösningar den 18 dec.


Last modified: Mon May 17 21:37:19 MET DST 1999