MAN200 + FIN400 Flervariabelanalys Vår 2001

Tentor

Träningstenta N1 till MAN200

Inlämningsuppgifter

Inlämnigsuppgift 1

Inlämnigsuppgift 2

Hemlexor

Stencil 1 för att lösa hemma innehåller problem om pariella derivator, kedjeregeln, gradient, riktningsderivatan, tangentlinjer, tangentplan.

Stencil 2. för att lösa hemma innehåller problem om stationära punkter, lokala extrempunkter, kvadratiska former, och variabelbyte i differentialekvationer.

Laborationer.

Laboration 1. Här finns programm 1 och programm 2 till första Laboration 1.

Laboration 2. Här finns uppgifter till Laboration 2.

Laboration 3. Här finns uppgifter till Laboration 3.

Laboration 4. Här finns lösningsförslag till Laboration 4.

Här finns en manual i MATLAB på svenska och

en lämplig handledning (Version J.L. 11 augusti 1997) Matematik med MATLAB   

med tillhörande övningsuppgifter.


Kursansvarig och examinator

Alexei Heintz (heintz@ math. chalmers. se)
Tel: 772 53 29
Rum: 2246