MAN410 Topologi (5 poäng)

Kursen har som syfte att introducera grundläggande begrepp såväl inom punktmängdstopologin som i den algebraiska topologin.
Kursen är en av de inledande kurserna inom forskarutbildningen i matematik.