Specialkurs

Matematik

Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet

Vår adress

Här är du:
The school
Mathematics
Grundutbildning
Göteborgs universitet

Genvägar:

MAN470 Specialkurs (5 poäng)

Detta är en bred kurs om matematik, dess mål och metoder.
I kursen ingår obligatoriska undervisningsmoment och projektarbete.
Kursinnehåll och uppläggning kan variera från år till år.
Innehållet kan också bestämmas i samråd mellan institutionen och den studerande.


Document last modified 2003-12-15 by Jeanette Montell