MAN 470 Specialkursen VT 2000

Sidan senast modifierad den 13 juni.
Detta är det sista meddelandet på denna sida!


Innehåll och länkar
Kursbeskrivning
Grov plan för undervisning och examination
Anvisningar beträffande uppsatsen, redovisningarna med mera
Undervisningsschema för kursens tidigare del
Redovisningsschema för Spår JL
Redovisningsschema för Spår TW
Förslag till ny uppläggning nästa år (JL)
Några nätadresser
Referenslista
Länk till föregående års kurs

Kursansvariga och examinatorer

Jörgen Löfström
Epost: jorgen@math.chalmers.se          
Tel: 772 3536
Rum: 1310
Thomas Weibull
Epost: weibull@math.chalmers.se
Tel: 772 3570
Rum: 1316

Övriga handledare

Lennart Falk
Epost: falk@math.chalmers.se             
Tel: 772 3564
Rum: 2227
Jana Madjarova
Epost: jana@math.chalmers.se
Tel: 772 3531
Rum: 2333


 

Kursbeskrivning

Kursen är till stor del en projektkurs. Dess uppläggning är bland annat beroende på antalet deltagare och deras önskemål.

Undervisningen består av översiktliga föreläsningar, gästföreläsningar, projekthandledning och projektredovisningar! Huvuddelen av undervisningen är obligatorisk!
För att kunna följa den krävs grundläggande kunskaper i envariabelanalys samt linjär algebra och analytisk geometri i två och tre dimensioner. Dessutom förekommer funktioner av två variabler, till exempel deras partiella derivator.

Kursen tar sin utgångspunkt i nedslag i matematikens historia, men dessa moment behandlades inte ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv. De utgör istället startpunkter för en elementär och översiktlig behandling med dagens matematik som redskap.

Litteraturen består av föreläsningsanteckningar, stenciler, utdrag ur böcker, böcker ur institutionens bibliotek, information på nätet samt deltagarnas projektrapporter.
Det är obligatoriskt att delta i projektredovisningarna.

Examinationen av projekten sker i seminarieform, där alla kursdeltagare måste delta aktivt. Normalt skriver två deltagare en gemensam rapport.
Presentationen av rapporterna görs av kursdeltagarna-- en arbetsgrupp presenterar en annan grupps arbete.

Kurstema:
Geometriska bilder av världen
Det är en bred kurs om geomtri. Fokus ligger på analytiska modeller och transformationer.
Denna del stöds av ett kompendium på cirka 100 sidor
(Jörgen Löfström: Geometriska bilder av världen, 1 januari 2000. Säljs för 150kr på DC--Distributionscentralen!)

Innehåll (exempel):

Vad är geometri?
Geometri och verklighet (bilden och det avbildade).
Jordklotets geometri.
Sjöfararens bild av världen.
Olika plana geometrier.
Renässansmålarens perspektiv.
Projektiv geometri.
Hyperbolisk geometri.
Klassisk geometri från en "avancerad" ståndpunkt.
Geometri enligt Riemann och Gauss.
Kägelsnitt och andra kurvors geometri.
Regelbundna och oregelbundna former.