MAN480 Matematisk logik (5 poäng)

Kursen ger en introduktion till sats- och predikatlogik. Vid sidan av användning av ett formellt bevissystem, naturlig deduktion, kommer bl a Gödels fullständighetssats för predikatlogik att visas.