Matematisk logik, HT 2000

  Sidans innehåll

  Aktuellt

OMTENTAN från 11 augusti är nu rättad!

Lektionen på torsdag flyttad till föreläsningssalen VG. Vi är alltså i VG hela förmiddagen.

Lösning till lab 2 finns i /users/mdstud/ml00/labb_predikatlogik_losning och därmed kan ni inte lämna in lab 2 längre.

Lösning till lab 1 finns i /users/mdstud/ml00/labb_satslogik_losning och därmed kan ni inte lämna in lab 1 längre.

Tentan är flyttad! Nya datumet är den 13:e januari och är på Väg och vatten 8.45-13.45. Därför flyttar vi också sista inlämningsdag för de två sista labbarna till den 12:e januari. (Tentan den 16 januari är 8.45-13.45 i VV13.)

  Vad handlar kursen om?

Kursen ger en introduktion till logik. Två viktiga mål med kursen är att

Vi kommer att behandla sats- och predikatlogik och göra bevis i ett formellt system som kallas naturlig deduktion. En rad egenskaper hos sats- och predikatlogik kommer att visas; bl a fullständighet vilket visar att ett påstående är en logisk sanning om och endast om den går att bevisa i naturlig deduktion. Vi kommer även att ta upp Gödels ofullständighetssats som säger att det finns ingen fix mängd av axiom från vilka alla aritmetiska sanningar kan visas.

Laborationer

Vi kommer att använda beviseditorn Alfa, i vilken man kan göra bevis i naturlig deduktion på dator. Alfa använder sig av beviskontrolleraren Agda, som också har ett emacsgränssnitt. Det kommer att bli två laborationer, en i satslogik och en i predikatlogik. Dessutom finns möjlighet att göra ytterligare en laboration i predikatlogik och en om Kripkemodeller (den är dock svår!)

  Kurslitteratur

Kursbok är Logic for Mathematicians, författad av A. G. Hamilton och utgiven på Cambridge University Press. Det är en pedagogisk och välskriven bok som dock inte tar upp naturlig deduktion, vilket jag därför skriver några sidor om; samma gäller om Kripkemodeller, som heller inte finns med i boken. Ur Hamilton ingår kapiteln 1-6; för er som läser på Chalmers utgår kapitel 6.

För den intresserade finns det en mängd bra böcker att läsa om man vill gå lite längre. En som är speciellt bra är Introduction to mathematical logic av E. Mendelson.

  Kursinnehåll

Ur Hamilton:

Dessutom:

  Vad vi gjort hittils på föreläsningarna

  Vad vi kommer att göra de närmaste föreläsningarna

Inga fler föreläsningar, tyvärr...

  Plan för övningar

  Laborationer

Alfa startas med kommandot alfa - -norec . Och en härledning startas alltid med att man väljer ND Style Proof i menyn.

Det är lätt att se att labben är riktigt löst: det får inte finnas kvar några ?.

Bonuspoängen ni får på tentan får användas både på ordinarie tenta och vid första omtenta tillfället, men inte senare.

Laboration i satslogik

Laborationsfil: /users/mdstud/ml00/labb_satslogik
Sista inlämningsdag: 3:e december.
Redovisning: Lägg labben i filen ~/klar/labb_satslogik (på labkontot) och skicka ett mail till ml00 med era (riktiga) namn.

Lösningen: /users/mdstud/ml00/labb_satslogik_losning

Ingen av uppgifterna är stora, speciellt inte djupet på bevisträdet; härledningen av assoc-disj blir dock ganska bred. Men en del är kluriga, t ex Not_Not_LEM och de om Peirces lag.
Ni får 1 bonuspoäng för godkänt på tentan.

Laboration i predikatlogik

Laborationsfil: /users/mdstud/ml00/labb_predikatlogik
Sista inlämningsdag: 22:a december.
Redovisning: Lägg labben i filen ~/klar/labb_predikatlogik (på labkontot) och skicka ett mail till ml00 med era (riktiga) namn.

Lösningen: /users/mdstud/ml00/labb_predikatlogik_losning

Ni får 1 bonuspoäng för godkänt på tentan.

Laboration om konstruktivt drinkarproblem

Laborationsfil: /users/mdstud/ml00/labb_KonstruktivDrinkare
Sista inlämningsdag: 12:e januari
Redovisning: Lägg labben i filen ~/klar/labb_KonstruktivDrinkare (på labkontot) och skicka ett mail till ml00 med era (riktiga) namn.

Denna lab är en omformulering av den sista uppgiften i predikatlogiklabben, så att den är konstruktivt giltig. Den är nog klart svårare än den klassiska drinkaren. Korrekt lösning ger en halv poäng på VG gränsen. Och ingen ledning kommer att ges! Och självfallet skall den lösas utan RAA!

Laboration om Kripkemodeller

Laborationsfil: /users/mdstud/ml00/KripkeLabbAlfa
Sista inlämningsdag: 12:e januari
Redovisning: Lägg labben i filen ~/klar/KripkeLabbAlfa (på labkontot) och skicka ett mail till ml00 med era (riktiga) namn.

Detta är en en labb om Kripkemodeller i vilken sundhet och fullständighet för fragmentet av satslogik som endast innehåller implikation och konjunktion visas. Detta är en svår labb och kommer att ge 1 bonuspoäng för VG. Det finns mycket kommentarer i labben och många av bevisen är redan genomförda.
I det här beviset skall man inte använda ND style proof! Och Alfa måste startas utan flaggan norec eftersom det finns rekursiva anrop!
För att förstå syntaxen är det lämpligt att titta på Agdas hemsida. Jag har också gjort en liten uppvärmingsfil, med några enkla exempel från sats- och predikatlogik.

/users/mdstud/ml00/uppvarmning.kripke

med lösningar

/users/mdstud/ml00/uppvarmning.kripke.lösn

  Några gamla tentor

  Lärare


Last modified: Thu Aug 23 09:52:03 MET DST 2001