Matematisk logik HT 98

Kursen ger en introduktion till logik. Två viktiga mål med kursen är att

Vi kommer att behandla sats- och predikatlogik och göra bevis i ett formellt system som kallas naturlig deduktion. En rad egenskaper hos sats- och predikatlogik kommer att visas; bl a fullständighet vilket visar att ett påstående är en logisk sanning om och endast om den går att bevisa i naturlig deduktion.

Laborationer

Vi kommer att använda beviseditorn Alfa, i vilken man kan göra bevis i naturlig deduktion på dator. Alfa använder sig av beviskontrolleraren Agda, som också har ett emacsgränssnitt. Det kommer att bli två laborationer, en i satslogik och en i predikatlogik. Dessutom planeras en mer avancerad laboration i vilken ett mer omfattande bevis skall utvecklas i Agda; denna laboration är tänkt att ge bonus för betyget VG på kursen.

Kursbok

Logic and Structure, författad av Dirk van Dalen och utgiven på Springer. Kursen omfattar de två första kapitlen samt delar ur kapitlen 3 och 5.

Omtenta

Torsdag 8/4 8.45-13.45. Lokal: VV . Bonuspoäng får tillgodoräknas även på denna omtenta.

EXTRA FÖRELÄSNING INFÖR OMTENTAN

Den ordinarie tentan kommer att gås igenom fredagen den 26/3 kl. 13.15. Lokal: S4 (rum 2306), MC.

Kursenkät

Schema efter jul

Kursinnehåll

Vad vi gjort hittills på föreläsningarna

Vad vi kommer att göra de närmaste föreläsningarna

Övningar

Laborationer

Några gamla tentor


Jan Smith (kursansvarig)
Peter Bohlin(cl5pbohl@cs.chalmers.se) och Sebastian Sandberg(sebsand@math.chalmers.se)