Tentamen i MAN500 Differentialgeometri, 5p, 00 08 16, kl 8.45-13.45

1.
(a)
Vad menas med en parametriserad geodet $\gamma$ på en reguljär yta S?
(b)
Härled differentialekvationerna för parametriserade geodeter på S i en lokal parametrisering.

2.
(a)
Vad menas med en reguljär yta?
(b)
Visa att en sådan yta har en grafparametrisering kring varje punkt.

3.
Låt $\alpha:I\rightarrow\mathbb R^{3}$ vara en glatt båglängdsparametriserad kurva med positiv krökning k och torsion $\tau$. Låt $\gamma$ vara kurvan $\gamma=\alpha'$S2.
(a)
Visa att $\gamma$ har krökning $\sqrt{k^{2}+\tau^{2}}/k$ och torsion

\begin{displaymath}
-\frac{k'\tau-k\tau'}{k(k^{2}+\tau^{2})}.
 \end{displaymath}

(b)
Visa att spåret av $\gamma$ ligger på en cirkel om och endast om $\tau/k$ är konstant.

4.
(a)
Visa att f(x,y,z)=(z4-z2+1)-1/2(x2-y2,2xy,z) definierar en glatt funktion $f:S^{2}\rightarrow S^{2},$ där $S^{2}=\{p\in \mathbb R^{3}\,\vert\,\vert p\vert=1\}$.

(b)
Finns det några $p\in S^{2}$ sådana att dfp är en isometri? Vilka i så fall?

5.
Punkterna p(t) och q(t) rör sig längs kurvorna (0,t,t3/3) respektive (1,t,0).

(a)
Visa att mängden

\begin{displaymath}
S=\{uq(v)+(1-u)p(v)\,\vert\,u,v\in \mathbb R\}
 \end{displaymath}

är en reguljär orienterbar yta.

(b)
Karaktärisera punkterna på S (elliptiska, hyperboliska, paraboliska, plana punkter, navelpunkter).

(c)
Bestäm de asymptotiska kurvorna på S.

6.
Låt $\alpha:I\rightarrow\mathbb R^{3}$ vara en plan glatt reguljär kurva parametriserad med båglängd med positiv krökning. En evoluta $\beta:I\rightarrow \mathbb R^{3}$ är en glatt kurva sådan att tangentlinjen till $\beta$ i $\beta(s)$ skär $\alpha$ i $\alpha(s)$ i rät vinkel.

(a)
Bestäm alla evolutor till $\alpha$.
(b)
Ange ett villkor på $\alpha$ sådant att alla dess evolutor är reguljära.
(c)
Visa att det finns högst en plan reguljär evoluta till $\alpha$.

Skrivningarna beräknas vara färdigrättade måndgaen den 28 augusti. De kan i så fall återfås i mottagningsrummet i matematiskt centrum från denna dag. Öppettider: måndag - fredag 12.30-13.00. Reusultat per telefon fås från samma dag på 772 35 93 efter kl. 14.00.